4351 Shanks Road,

$1,999,000

4351 Shanks Road Kelowna, British Columbia V4V1M3